آزمون های آنلاین

 

آزمون های آنلاین

این آزمون ها جهت سنجش مهارت هنرجویان طراحی گردیده است.

آزمون آنلاین طراحی امورگرافیکی با رایانه کاردانش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین فلش کاردانش-نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین افترافکت کاردانش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین افترافکت کاردانش- نمونه سوال ۲

آزمون آنلاین کورل دراو کاردانش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین ایلوستریتور کاردارنش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین پریمیر کاردانش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین مایا کاردانش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین رایانه کار پیشرفته کاردانش-نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین رایانه کار مقدماتی کاردانش-نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین ورد ۲۰۰۷ کاردانش-نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین کاربر Capturing کاردانش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین کاربر Director کاردانش- نمونه سوال ۱

آزمون آنلاین نرم افزار اداری کاردانش-طراح مژگان ماکویی

آزمون آنلاین وب مقدماتی کاردانش-طراح مژگان ماکویی

آزمون آنلاین وب پیشرفته کاردانش-طراح مژگان ماکویی

آزمون آنلاین پودمان ۴ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار-طراح اکرم حیدرآبادی

آزمون آنلاین مبانی طراحی معماری-طراح نیره مهدنشین

آزمون آنلاین فصل هشت بهداشت و سلامت

آزمون انلاین اخلاق حرفه ای پودمان ۴

آزمون آنلاین درس ۱۱ سلامت و بهداشت-طراح اکرم حیدرآبادی

آزمون آنلاین متره و برآورد- طراح مهندس نیره مهدنشی