کاربرد Blend Mode (حالت های ترکیبی) در پریمیرپرو

بازدید: 2549 بازدید

کاربرد Blend Mode (حالت های ترکیبی) در پریمیرپرو

Blend Mode یا حالت های ترکیبی که در پنل effect controls در زیر گروه fx opacity قابل مشاهده است برای ترکیب کردن یا مخلوط کردن رنگ کلیپ (Clip) ها با یکدیگر استفاده می شود. در واقع راهی ساده است تا شما کلیپی که در track بالاتر از نوار زمان یا Time line قرار دادید را با کلیپ های زیرین اش ترکیب کنید.

برای آشنایی بیشتر با روش استفاده از حالت های ترکیبی یا Blend Mode ها این مقاله را از دست ندهید:

روش استفاده از فوتیج های آماده در پریمیر پرو ۲۰۱۹

 

منوی Blend Mode

blend mode premier

منوی Blend Mode براساس شباهتی که بین حالت ها هست در کل به ۶ دسته تقسیم بندی می شود. نام دسته ها در منو مشاهده نمی شود اما با یک خط از هم جدا شده اند.

دسته Normal

در این دسته Normal و Dissolve قابل مشاهده هستند. در این حالت رنگ یک پیکسل تأثیری بر رنگ پیکسل زیرین ندارد. مگر اینکه مقدار  Opacity کمتر از ۱۰۰% برای کلیپ مبدأ باشد. تفاوت بین حالت Normal و Dissolve این است که حالت ترکیبی Dissolve برخی از پیکسل های کلیپ مبدأ را شفاف می کند.

دسته Subtractive

در این دسته Darken، Multiply، Color Burn، Linear Burn و Darker Color قرار دارند. این حالت های ترکیبی تمایل به تیره کردن رنگ ها دارند. برخی از اینها مشابه روش مخلوط کردن مواد رنگی در نقاشی، رنگ ها را مخلوط می کنند.

دسته Additive

در این دسته Lighten، Screen، Color Dodge، Linear Dodge (Add) و Lighter Color قرار دارند. این حالت های ترکیبی تمایل به روشن کردن رنگ ها دارد. برخی از اینها مشابه تابش پروژکتور نوری رنگ ها را مخلوط می کنند.

دسته Complex

در این دسته Overlay، Soft Light، Hard Light، Vivid Light، Linear Light، Pin Light و Hard Mix قرار دارند. این حالت های ترکیبی براساس این که آیا یکی از رنگ ها از خاکستری ۵۰% روشن تر است یا نه، عملیات مختلفی را روی مبدأ و رنگ های زیرین انجام می دهند.

دسته differences

در این دسته Difference، Exclusion، Subtract و Divide قرار دارند. این حالت های ترکیبی رنگ ها را براساس تفاوت بین مقادیر رنگ مبدأ و زیرین ایجاد می کنند.

دسته HSL

در این دسته Hue، Saturation، Color و Luminosity قرار دارند. این حالت های ترکیبی یک یا چند مولفه از HSL رنگ (hue، saturation و luminosity) را از طریق رنگ زیرین به رنگ حاصل از نتیجه عملیات منتقل می کنند.

قبل از توضیح هر یک از حالت های ترکیبی یا Blend Mode ها، این اصطلاحات را به خاطر داشته باشید:

  • رنگ مبدأ، رنگ لایه ای است که blend mode روی آن اعمال می شود.
  • رنگ زیرین، رنگ لایه های ترکیب شده در زیر لایه مبدأ در پنل نوار زمان (Timeline) می باشد.
  • رنگ نتیجه، خروجی عملیات ترکیب یا همان رنگ مخلوط شده است.

آشنایی با هر یک از حالت های ترکیبی یا Blend Mode ها

 

Normal Mode

رنگ نتیجه همان رنگ مبدأ است. این حالت رنگ زیرین را نادیده می گیرد. Normal حالت پیشفرض است.

Dissolve Mode

رنگ نتیجه برای هر پیکسل، رنگ مبدأ یا رنگ زیرین است. احتمال اینکه رنگ نتیجه رنگ مبدأ شود بستگی به opacity (کدری) مبدأ دارد. اگر opacity مبدأ ۱۰۰% باشد، پس رنگ نتیجه، رنگ مبدأ است. اگر opacity مبدأ ۰% باشد، پس رنگ نتیجه، رنگ زیرین است.

Darken Mode

هر مقدار کانال رنگ نتیجه، پایین تر(تیره تر) از مقدار کانال رنگ مبدأ و مقدار کانال رنگ زیرین مربوطه است.

Multiply Mode

برای هر کانال رنگی، مقدار کانال رنگ مبدأ را در مقدار کانال رنگ زیرین تکثیرکرده و بسته به عمق رنگ از پروژه، بر مقدار حداکثر برای پیکسل های ۸-bpc (8 بیت در هر رنگ)، ۱۶-bpc یا ۳۲-bpc تقسیم می کند. رنگ نتیجه هرگز روشن تر از رنگ اصلی نیست. اگر رنگ ورودی سیاه باشد، رنگ نتیجه سیاه است. اگر رنگ ورودی سفید باشد، رنگ نتیجه، رنگ ورودی زیرین است. این حالت ترکیبی، ترسیم با نشانه گذاری های متعدد خودکار روی کاغذ، یا قراردادن ژل های متعدد در جلوی یک نور را شبیه سازی می کند. هنگام ترکیب با رنگی غیر از سیاه یا سفید، هر لایه یا اثر رنگی با این حالت ترکیبی، منجر به رنگ تیره تر (Darker Color ) می شود.

Color Burn Mode

رنگ نتیجه، تاریک تر از رنگ مبدأ برای منعکس کردن رنگ لایه زیرین با افزایش کنتراست است. سفید خالص در لایه اصلی لایه زیرین را تغییر نمی دهد.

 Linear Burn Mode

رنگ نتیجه، تاریک تر از رنگ مبدأ برای منعکس کردن رنگ زیرین است. سفید خالص هیچ تغییری ایجاد نمی کند.

Darker Color Mode

هر پیکسل نتیجه، رنگ تیره تری از مقدار رنگ مبدأ و مقدار رنگ زیرین مربوطه است. Darker Color شبیه به Darken است، اما Darker Color برروی کانال های رنگی تکی عملی انجام نمی دهد.

Lighten Mode

هر مقدار کانال رنگ نتیجه بالاتر(شفاف تر) از مقدارکانال رنگ مبدأ و مقدار کانال رنگ زیرین مربوطه است.

Screen Mode

مکمل های مقادیر کانال را تکثیرمی کند و سپس مکمل رنگ نتیجه را بدست می آورد. رنگ نتیجه هرگز تاریک تر از رنگ وردی نیست. استفاده از حالت Screen شبیه به نمایش چندین اسلاید عکاسی به طور همزمان برروی یک صفحه نمایش واحد است.

Color Dodge Mode

رنگ نتیجه، درخششی از رنگ مبدأ، برای بازتاب رنگ لایه زیرین با کاهش کنتراست است. اگر رنگ مبدأ سیاه خالص باشد، رنگ نتیجه رنگ زیرین است.

Linear Dodge (Add) Mode

رنگ نتیجه، درخششی از رنگ مبدأ برای بازتاب رنگ لایه زیرین با افزایش روشنایی است. اگر رنگ مبدأ سیاه خالص باشد، رنگ نتیجه رنگ زیرین است.

Lighter Color Mode

هر پیکسل نتیجه، رنگی از روشن ترین مقدار رنگ مبدأ و مقدار رنگ زیرین مربوطه است. Lighter Color مشابه Lighten است، اما Lighter Color بر روی کانال های رنگ تکی عملی انجام نمی دهد.

Overlay Mode

مقادیر رنگ کانال ورودی را بسته به اینکه رنگ زیرین نسبت به ۵۰% خاکستری روشن تر است یا نه، تکثیر یا غربال می کند. نتیجه، برجستگی ها (highlights)  و سایه ها (shadows) را در لایه زیرین حفظ می کند.

Soft Light Mode

بسته به رنگ مبدأ، مقادیر کانال رنگ زیرین را تیره یا روشن می کند. نتیجه، مشابه با تابش نور یک نورافکن با نور پراکنده برروی لایه زیرین است. برای هر مقدار کانال رنگی، اگر رنگ مبدأ روشن تر از ۵۰% رنگ خاکستری باشد، رنگ نتیجه، روشن تر از رنگ زیرین است. اگر رنگ مبدأ تیره تر از ۵۰% رنگ خاکستری باشد، رنگ نتیجه روشن تر از رنگ زیرین است. یک لایه با سیاه یا سفید خالص، به طور قابل توجهی روشن تر یا تیره تر می شود، اما سیاه یا سفید خالص نمی شود.

Hard Light Mode

بسته به رنگ مبدأ اصلی، مقدار کانال رنگ ورودی را تکثیر یا غربال می کند. نتیجه مشابه درخشش یک نورافکن با نور شدید برروی لایه است. برای هر مقدار کانال رنگ، اگر رنگ زیرین، روشن تر از ۵۰% خاکستری باشد، لایه روشن تر می شود. اگر رنگ زیرین تاریکتر از ۵۰% خاکستری باشد، لایه تاریکتر می شود. این حالت برای ایجاد سایه روی یک لایه مفید است.

Vivid Light Mode

بسته به رنگ زیرین، رنگ ها را با کاهش یا افزایش کنتراست، تیره تر یا روشن تر می کند. اگر رنگ زیرین روشن تر از ۵۰% خاکستری باشد، لایه روشن تر می شود، زیرا از کنتراست کاسته شده است. اگر رنگ زیرین، تاریک تر از ۵۰% رنگ خاکستری باشد، لایه تیره تر می شود، زیرا کنتراست افزایش یافته است.

Linear Light Mode

بسته به رنگ زیرین، رنگ ها را با کاهش یا افزایش brightness تیره یا روشن می کند. اگر رنگ زیرین روشن تر از ۵۰% رنگ خاکستری باشد، لایه روشن تر می شود، زیرا brightness افزایش یافته است. اگر رنگ زیرین تیره تر از ۵۰% رنگ خاکستری باشد، لایه تیره تر می شود، زیرا brightness  کاسته شده است.

Pin Light Mode

بسته به رنگ زیرین، رنگ ها را جایگزین می کند. اگر رنگ زیرین روشن تر از ۵۰% رنگ خاکستری باشد، پیکسل های تیره تر نسبت به رنگ زیرین جایگزین می شوند، و پیکسل های روشن تر از رنگ زیرین تغییر نمی کنند. اگر رنگ زیرین تیره تر از ۵۰% رنگ خاکستری باشد، پیسکل های روشن تر نسبت به رنگ زیرین جایگزین می شوند و پیکسل های تیره تر نسبت به رنگ زیرین تغییر نمی کنند.

Hard Mix Mode

کنتراست لایه زیرین که در زیر یک ماسک روی لایه مبدأ قابل مشاهده است را افزایش می دهد. اندازه ماسک ناحیه کنتراست را مشخص می کند؛ لایه مبدأ معکوس شده، مرکز ناحیه کنتراست را مشخص می کند.

Difference Mode

برای هر کانال رنگ، تیره ترین مقادیر ورودی را از روشن ترین مقادیر کم می کند. نقاشی با رنگ سفید، رنگ پس زمینه را معکوس می کند و نقاشی با رنگ سیاه هیچ تغییری ایجاد نمی کند.

توجه:

اگر شما دو لایه با عناصر بصری یکسان داشته باشید، و می خواهید آنها را همتراز کنید، یک لایه را در بالای لایه دیگر قرار دهید و blend mode لایه بالایی را با Difference تنظیم کنید. سپس تا وقتی که پیکسل های عنصر بصری که می خواهید تنظیم کنید همه سیاه هستند، می توانید این لایه یا دیگری را منتقل کنید- به این معنی که اختلاف بین پیکسل ها صفر است بنابراین عناصر دقیقاً در بالای یکدیگر جمع می شوند.

Exclusion Mode

نتیجه ای مشابه ایجاد می کند، اما با کنتراست کمتر نسبت به حالت Difference. اگر رنگ مبدأ سفید باشد، رنگ نتیجه، مکمل رنگ زیرین است. اگر رنگ مبدأ سیاه باشد، رنگ نتیجه، رنگ زیرین است.

Subtract Mode

رنگ مبدأ را از رنگ زیرین کم می کند. اگر رنگ مبدأ، سیاه باشد، رنگ نتیجه رنگ زیرین است. مقادیر رنگ نتیجه می توانند کمتر از ۰ در پروژه های ۳۲-pbc باشند.

Divide Mode

رنگ زیرین را توسط رنگ مبدأ تقسیم می کند. اگر رنگ مبدأ سفید باشد، رنگ نتیجه رنگ زیرین است. مقادیر رنگ نتیجه می توانند بزرگتر از ۱.۰ در پروژه های ۳۲-pbc باشند.

Hue Mode

رنگ نتیجه، درخشندگی و اشباع از رنگ زیرین دارد و فام را از رنگ مبدأ دارد.

Saturation Mode

رنگ نتیجه، درخشش و فام را از رنگ زیرین دارد، و اشباع را از رنگ مبدأ دارد.

 Color Mode

رنگ نتیجه، درخشش را از رنگ زیرین دارد، و فام و اشباع  را از رنگ مبدأ دارد. این حالت ترکیبی، سطوح خاکستری را در رنگ زیرین حفظ می کند. این حالت ترکیبی، برای رنگ آمیزی تصاویر خاکستری و رنگی بسیار مفید است.

 Luminosity Mode

رنگ نتیجه، فام و اشباع را از رنگ زیرین و درخشش را از رنگ مبدأ دارد. این حالت برعکس حالت Color است.

اگه می خواید این مقاله را به صورت pdf دانلود کنید، درسایت ثبت نام کنید.

هرگونه کپی برداری از مقالات این سایت با ذکر منبع مجاز است.

مطالعه بیشتر